Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OPENING MONGOLIA


ตะลุยเมืองหิมะ สัมผัสทิวทัศน์ภูเขาหิมะล้อมรอบเมืองได้แล้วที่นี่
สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน สุดน่ารัก ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง
พักกระโจมพร้อมสวมชุดแบบชาวมองโกลดั้งเดิม เก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม
พักโรงแรมมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์
เปิดประสบการณ์ สกีรีสอร์ท! นั่งกระเช้าขึ้นเขา พร้อมตะลุยหิมะกันเลย

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินเจงกิสข่าน โรงแรม เยี่ยมชมโรงงานแคชเมียร์ ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น Black Market เขาไซซาน จตุรัสซัคบาตาร์
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติ Terelj Mountain National Park Turtle Rock แคมป์กระโจม
วันที่สี่ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน Ski resort บนเขา Bogd Khaan
วันที่ห้า Bogd khan winter palace - สนามบินสุวรรณภูมิ


5D3N
ราคา : เริ่มต้น 29,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง