Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO-FUJI-OSAKA 5D3N ซุปตาร์ พรมขาว (2)


ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
ขึ้นฟูจิชั้น 5 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ
ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ก.พ.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า Nabana no Sato Winter Illumination ข้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สี่ นาโกย่า เกียวโต คินคะคุจิ ฟุชิมิอินาริ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ๊กซ์โปซิตี้ สนามบินคันไซ โอซาก้า สนามบินสุวรรณภูมิ


5D3N
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 35,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿