Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ สกี วาไรตี้


โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด โอวาคุดานิ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ อิบารากิ ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ
วันที่สี่ สวนไคราคุเอน ย่านโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อะเมโยโกะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿