Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ สกี แฟนตาซี


เพลิดเพลินกับการเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ
เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ
เยือนหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์
ขอพร ณ วัดนาริตะ ซัน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด หุบเขาโอวาคุดานิ (บัส) ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ โกเท็มบะ เอ้าเลท
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่สี่ ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ วัดนาริตะ อิออนมอลล์ สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 22,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿