Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่


เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
ชื่นชมธรรมชาติ ณ Mino-o Park
สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง หมู่บ้านนินจาอิงะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ นาโกย่า ซาคาเอะ
วันที่สาม อาราซิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟู ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) หุบเขามิโนะ เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองนารา วัดโทไดจิ พระพุทธรูปไดบุทสึ สนามบินคันไซ
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 26,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿