Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO SKI 5D3N ซุปตาร์ สกี เหรียญทอง


เล่นสกีชมวิวฟูจิ ณ ลานสกีฟูจิเท็น
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ เ
เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน ? คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
ไหว้พระขอพร วัดนาริตะ ช้อปปิ้งเพลิน ณ อิออน มอลล์
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่สี่ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง เมืองคามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า นาริตะ
วันที่ห้า วัดนาริตะซัง ชินโชจิ อิออน มอลล์ สนามบินนาริตะ กรุงเทพฯ


5D3N
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 34,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿