Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน


พักบนเรือสำราญ DFDS Buffet SEAWAYS + Scandinavian

28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61/ 13-20 มี.ค.61 / 26 มี.ค. - 2 เม.ย.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ
วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK
วันที่สาม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท
วันที่สี่ คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
วันที่ห้า อุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-เรือสำราญ DFDS SEAWAYS
วันที่หก โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์
วันที่เจ็ด ลิตเติ้นเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดุไบ
วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ


8D
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 59,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 44,999 ฿
เริ่มต้น 51,900 ฿