Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เมลเบิร์น 5 วัน 2 คืน


ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของประเทศ ชมเมืองแห่งศิลปะ เดินทางไปกับเส้นทางสายโมแมนติคเกรทโอเชี่ยนโร้ด
และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร

มี.ค.-มิ.ย.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง เมลเบิร์น-สวนฟิตซรอย-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-ชมเมือง
วันที่สาม เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป-โรงงานช็อคโกแล็ต-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิร์น
วันที่สี่ เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด-เมลเบิร์น
วันที่สี่ กรุงเทพฯ


5D2N
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 46,800 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 92,900 ฿
เริ่มต้น 42,300 ฿