Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน


ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวอันงดงาม เที่ยววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น
นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า ชมเมืองหลวงแคนเบอร์ร่า พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง

มี.ค.-ก.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ-ซิดนีย์
วันที่สอง ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว
วันที่สาม ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า
วันที่สี่ ซิดนีย์-Featherdale Wild Life Park-วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น-รถราง Scenic Railway-Scenic Cableway
วันที่ห้า ซิดนีย์-กรุงเทพฯ


5D
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 52,800 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 92,900 ฿
เริ่มต้น 46,800 ฿