Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน 3 คืน


ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือชมอ่าวที่งดงามที่สุด นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพ
ของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น และชมสวนสัตว์พื้นเมือง
เดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป ขึ้นชมวิวบนตึก Eureka Sky Deck 88 ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านฮาเบอร์ทาวน์ พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร

มี.ค.-ก.ค.61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ซิดนีย์ ชมเมือง ล่องเรือชมอ่าว ช้อปปิ้ง
วันที่สาม ซิดนีย์ Featherdale Wild Life Park อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์ Scenic Railway & Cableway เมลเบิร์น
วันที่สี่ เมลเบิร์น โรงงานช็อคโกแล็ต เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
วันที่ห้า เมลเบิร์น วิหารเซ้นต์แพททริค สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ๊ก อนุสรณ์สถานสงครามโลก ตึก Eureka Sky Deck 88-ช้อปปิ้งฮาเบอร์ทาวน์ สนามบิน
วันที่หก กรุงเทพฯ


6D3N
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 60,800 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 92,900 ฿
เริ่มต้น 46,800 ฿