Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น


ไฮไลท์ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น
1. เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม
2. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์
3. อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน
4. เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น
5. ถ่ายรูปสวนดอกไม้ฮอลแลนด์
6. ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง
7. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

ม.ค. - มี.ค.61

กำหนดการ
1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง ซิตี้เกทเอาท์เลท เซินเจิ้น
2 เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ -ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
3 วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ


3D2N
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 9,911 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 15,991 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿