Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น


ไฮไลท์ ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น
1. ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล หวีหนี่ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
2. พร้อมชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
3. มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ สินค้าก๊อปปี้..!!!!
4. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.. วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
5. อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน , มาบุญครองเซินเจิ้น
6. เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่
7. พิเศษ!! เป่าฮื้อ+ไวด์แดง

ธ.ค. 60 - มี.ค. 61

กำหนดการ
1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง จูไห่
2 จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่(LOWU)-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
3 เซินเจิ้น-ฮ่องกง รีพลัสเบย์-วัดแชกง-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ


3D2N
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 9,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 9,911 ฿
เริ่มต้น 15,991 ฿