Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Chongqing บริ๊ง บริ๊ง ไบร์ท


ลานสกีอินเดอร์ หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ระเบียงกระจก

ม.ค. - มี.ค. 61

กำหนดการ
1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
2 ฉงชิ่ง-อู่หลง-ลานสกีอินดอร์-ร้านนวดเท้าอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก
(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
3 ร้านหมอนโอโซน-อู่หลง-ฉงชิ่ง-ตลาดขายส่ง
ฉาวเทียนเหมิน-ฉงชิ่ง-กรุงเทพ ฯ


3D2N
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 9,899 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,991 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 17,777 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿