Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

นาขั้นบันไดหลงจี๋


กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว พัก 5 ดาว
เขาเชียงกง ถ้ำขลุ่ยอ้อ โชว์MIRRGE

1-6 ธ.ค.60 , 1-6 / 9-14 มี.ค. 61

กำหนดการ
1 กรุงเทพฯ กุ้ยหลิน
2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋
(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
3 ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE
4 สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหม
กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ
หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
5 หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยก
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)
6 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ


6D5N
เดินทางโดย : China Southern Airlines
ราคา : 16,799 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,991 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 17,777 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿