Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Tour New Zealand Nth &Sth


ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
20 - 28 มกราคม 2661 131900 บาท
3 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 131900 บาท
17 - 25 มีนาคม 2561 127900 บาท


9 วัน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 127,900 ฿

Day1 กรุงเทพฯ - อ็อคแลนด์

Day2 อ็อคแลนด์ ชมเมือง - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ?ช็อปปิ้ง

Day3 อ็อคแลนด์ - ชมหมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ

Day4 โรโตรัว - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช

Day5 ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์

Day6 ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

Day7 ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

Day8 ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช

Day9 ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
99,900 ฿
99,900 ฿