Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

GLODEN ROUTE PLUS SNOW MONKEY


ไฮไลท์ ทัวร์
- สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ชมลิงแช่ออนเซน กลางบ่อน้ำพุร้อน
- เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
- สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี
- ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
- สักการะวัดดัง วัดเซ็นโคจิ วัดนาริตะ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า เดินเล่นถนนซันมาจิ ซูจิ
- เยี่ยมชมปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวยติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน
- ช้อปปิ้งจุใจย่านการค้าชื่อดัง ชินจูกุ / อิออน

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
09-14 มกราคม 2561 46,991
12-17 มกราคม 2561 46,991
16-21 มกราคม 2561 45,999
19-24 มกราคม 2561 46,991
23-28 มกราคม 2561 46,991
26-31 มกราคม 2561 46,991
30 มกราคม 2561- 04 กุมภาพันธ์ 2561 46,991
02-07 กุมภาพันธ์ 2561 46,991
06-11 กุมภาพันธ์ 2561 46,991
09-14 กุมภาพันธ์ 2561 46,991
15-20 กุมภาพันธ์ 2561 47,991
16-21 กุมภาพันธ์ 2561 47,991
20-25 กุมภาพันธ์ 2561 46,991
23-28 กุมภาพันธ์ 2561 46,991
27 กุมภาพันธ์ 2561- 04 มีนาคม 2561 47,991
28 กุมภาพันธ์ 2561- 05 มีนาคม 2561 47,991
06-11 มีนาคม 2561 46,991
09-14 มีนาคม 2561 46,991
13-18 มีนาคม 2561 47,991
16-21 มีนาคม 2561 47,991
20-25 มีนาคม 2561 48,991
21-26 มีนาคม 2561 48,991
22-27 มีนาคม 2561 48,991
23-28 มีนาคม 2561 57,991


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 45,999 ฿

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ

Day2 สนามบินคันไซ- วัดคินคาคุจิ- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ]

Day3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ- ทาคายาม่า- ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]- ถนนซันมาจิ ซูจิ  

Day4 ลิงแช่ออนเซ็น[SNOW MONKEY]- วัดเซ็นโคจิ- มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้

Day5 กิจกรรม ณ ลานสกี-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ

Day6 วัดนาริตะ-อิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿