Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Tokyo Fuji Maxx


ไฮไลท์ ทัวร์ Tokyo Fuji Maxx
- พักฟูจิ 1 คืน และ โตเกียว 2 คืน ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ญี่ปุ่น
- สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ
- ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ขนาดเท่าของจริง
- ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี
- ชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราเมน
- ช้อปปิ้งหนักๆ เต็มๆ ที่ Aeon Mall, ชิบุย่า และ ชินจูกุ

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
04-08 มกราคม 2561 27,991
05-09 มกราคม 2561 27,991
06-10 มกราคม 2561 27,991
10-14 มกราคม 2561 27,991
11-15 มกราคม 2561 27,991
12-16 มกราคม 2561 27,991
17-21 มกราคม 2561 27,991
18-22 มกราคม 2561 27,991
19-23 มกราคม 2561 27,991
24-28 มกราคม 2561 27,991
25-29 มกราคม 2561 27,991
26-30 มกราคม 2561 27,991
31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2561 26,991
01-05 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
02-06 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
07-11 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
08-12 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
09-13 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
14-18 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 30,991
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 30,991
21-25 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
22-26 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
23-27 กุมภาพันธ์ 2561 27,991
28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561 30,991
28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2561 30,991
01-05 มีนาคม 2561 27,991
02-06 มีนาคม 2561 27,991
07-11 มีนาคม 2561 27,991
08-12 มีนาคม 2561 27,991
09-13 มีนาคม 2561 27,991
14-18 มีนาคม 2561 27,991
15-19 มีนาคม 2561 27,991
16-20 มีนาคม 2561 27,991
21-25 มีนาคม 2561 29,991
22-26 มีนาคม 2561 29,991
23-27 มีนาคม 2561 29,991
24-28 มีนาคม 2561 29,991
25-29 มีนาคม 2561 29,991
26-30 มีนาคม 2561 29,991
27-31 มีนาคม 2561 29,991
28 มีนาคม - 01 เมษายน 2561 29,991
29 มีนาคม - 02 เมษายน 2561 29,991
30 มีนาคม - 03 เมษายน 2561 29,991
31 มีนาคม - 04 เมษายน 2561 29,991


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 26,991 ฿

Day1 สนามบินดอนเมือง

Day2 สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะซัง -  Aeon Mall ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โรงแรม + ออนเซน

Day3 ไร่สตอเบอร์รี่ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมน - กันดั้มตัวใหม่ @ Diver City Plaza - Aqua City - โตเกียว - โรงแรม

Day4 โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี - ช้อปปิ้ง ชิบุย่า
ชินจุกุ - โรงแรม

Day5 โตเกียว - สนามบินนาริตะ -  ดอนเมือง กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿