Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA


- เที่ยวชมวัดดัง วัดกินคะคุจิ วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
- สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี
- เที่ยวชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า / ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
- ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
- ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ / มิตสุย เอาท์เล็ต / DOTON PLAZA
- อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูหม้อไฟ ปิ้งย่างพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
05-09 มกราคม 2561 29,991
06-10 มกราคม 2561 29,991
10-14 มกราคม 2561 29,991
13-17 มกราคม 2561 27,991
17-21 มกราคม 2561 29,991
20-24 มกราคม 2561 29,991
24-28 มกราคม 2561 29,991
27-31 มกราคม 2561 29,991
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
03-07 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
07-11 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
10-14 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
14-18 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
16-20 กุมภาพันธ์ 2561 32,991
16-20 กุมภาพันธ์ 2561 32,991
22-26 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
24-28 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
01-05 มีนาคม 2561 [1] 32,991
01-05 มีนาคม 2561 [2] 32,991
02-06 มีนาคม 2561 29,991
03-07 มีนาคม 2561 29,991
07-11 มีนาคม 2561 29,991
10-14 มีนาคม 2561 29,991
14-18 มีนาคม 2561 30,991
17-21 มีนาคม 2561 30,991


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 27,991 ฿

Day1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ

Day2 สนามบินคันไซ-วัดกินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-มิตสุยเอ้าท์เล็ต-NABANA NO SATO[ชมการแสดงไฟ]

DAy3 กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

Day4 เมืองนารา-วัดโทไดจิ-DOTON PLAZA-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ

Day5 สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿