Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KYUSHU SKI & STRAWBERRY


- สักการะศาลเจ้าดาไซฟุชื่อดัง แห่งเมืองฟุกุโอกะ
- เดินชิลชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ
- ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากต้นที่ฟาร์มสตอเบอร์รี่
- เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
- สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี เท็นซัน
- เที่ยวชมอะตอมมิคบอมบ์ และสวนสันติภาพ
- เพลิดเพลินช้อปปิ้งย่านดัง เท็นจิน / โทสุ เอ้าเล็ต
- อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูหม้อไฟ พร้อมอาหารนานาชนิด

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
10 - 14 มกราคม 2561 39,991

17 - 21 มกราคม 2561 39,991

24 - 28 มกราคม 2561 39,991

31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 61 39,991

07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 39,991

15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ** วันหยุดตรุษจีน ** 41,991

21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 39,991

28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 61 ** วันหยุดมาฆบูชา ** 41,991

7 - 11 มีนาคม 2561 40,991

14 - 18 มีนาคม 2561 40,991


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 39,991 ฿

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินฟุคุโอกะ

Day2 สนามบินฟุคุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ [ชมบ่อน้ำ 3 บ่อ]

DAy3 ฟาร์มสตอเบอรี่-โทสุ เอ้าท์เล็ต-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ-เมืองนางาซากิ

Day4 กิจกรรม ณ ลานสกีเท็นซัน-เมืองฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน

Day5 สนามบินฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿