Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Tulip Paradise


เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน
ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ
ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส
ชมเมืองเก่าแห่งบรูจจ์
ช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์ เดินเล่นจัตุรัสในนครแฟร้งค์เฟิร์ต
เข้าชมพระราชวังไฮเดลเบิร์ก
**เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ สวน คอยเคนฮอฟ**
เทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดในโลก*

11-18 เม.ย.2561


8 วัน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 70,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์-บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)-อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์)

วันที่สาม อัมสเตอร์ดัมส์-คอยเค่นฮอฟ-อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์) 

วันที่สี่ อัมสเตอร์ดัมส์-ซานส์สคันส์-โรมอนด์-ช้อปปิ้งแม็คอาร์เธอร์เกล็น (เนเธอร์แลนด์) 

วันที่ห้า โรมอนด์ (เนเธอร์แลนด์)  โคโลญจ์-บ็อปพาร์ด-เซ้นต์กอร์-แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

วันที่หก แฟร้งค์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-แฟร้งค์เฟิร์ต-รอนไฮม์ (เยอรมัน)

วันที่เจ็ด รอนไฮม์-แฟร้งค์เฟิร์ต-สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

วันที่แปด กรุงเทพฯ 


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 44,999 ฿
เริ่มต้น 51,900 ฿