Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Nice ScaN 3 Caps


เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือเดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน

เทศกาลสงกรานต์ 12-18 เม.ย.2561


7 วัน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 70,500 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ 

วันที่สอง โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)-ล่องเรือ DFDS

วันที่สาม ล่องเรือ DFDS-ออสโล (นอร์เวย์)

วันที่สี่ ออสโล (นอร์เวย์)-คาร์ลสตัด (สวีเดน)- สต็อคโฮล์ม 

วันที่ห้า สต็อคโฮล์ม (สวีเดน) 

วันที่หก สต็อคโฮล์ม 

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 44,999 ฿
เริ่มต้น 51,900 ฿