Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Mono Austria


เต็มอิ่มเที่ยวออสเตรีย ชมพระราชวังในเวียนนา
เดินเล่นในซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง
ชมเมือง UnSeen กับเมืองกราซและเมืองวิลลาค
ชมความงดงามราวภาพวาดกับทัศนียภาพของเซ้นต์วูล์ฟกังและฮอลสตัท
ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Parndorf Outlet

11-17 เม.ย.2561


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 60,500 ฿

 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-เวียนนา-ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต-เวียนนา (ออสเตรีย)

วันที่สาม เวียนนา-กราซ-คลาเก็นเฟิร์ท-วิลลาค 

วันที่สี่ วิลลาค-ซาลสเบิร์ก 

วันที่ห้า ซาลสเบิร์ก-เซ้นต์วูล์ฟกัง-ฮอลสตัท-เวียนนา

วันที่หก เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย) 

วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 44,999 ฿
เริ่มต้น 51,900 ฿