Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Highlight Russia


เที่ยวมอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น
ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน
ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-
จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด
กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัสและ
ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก

9-15 เม.ย. / 14-20 เม.ย.2561


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 75,300 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ ? มอสโคว์

วันที่สอง มอสโคว์

วันที่สาม มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่สี่ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ห้า เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์

วันที่หก มอสโคว์

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
65,900 ฿