Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อังกฤษ 7 วัน


บินตรงสู่นครลอนดอน ชมเมืองวู้ดสต็อกและชิปปิ้งแคมป์เดน
ชมพระราชวังเบลนไฮม์ เดินเล่นเมืองในแถบ Cotswolds
พบกับการจัดสวนสวยผลงานดังแห่งสหราชอาณาจักร
เมืองน่ารักต่างๆ Bourton-on-the-Water
ชิมเป็ดย่างจากร้านดังโฟร์ซีซั่น
ช้อปปิ้งมหานครลอนดอน และช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village

15-21 ก.พ. / 30 เม.ย.-6 พ.ค. / 25-31 พ.ค.2561

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ลอนดอน-วู้ดสต็อก-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน
วันที่สาม สแตรทฟอร์ด อัพอน เอวอน-ชิปปิ้งแคมป์เดน-บาธ-คาร์ดิ๊ฟ
วันที่สี่ คาร์ดิ๊ฟ-สโตนเฮ้นจ์-บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต-ลอนดอน
วันที่ห้า ลอนดอน-ช้อปปิ้ง
วันที่หก ลอนดอน-ช้อปปิ้ง
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ


7D
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 63,500 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 79,900 ฿
39,999 ฿