Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

EUROPE SCENIC ROUTE B 4 COUNTRIES


ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน
ปารีส-ชมพระราชวังแวร์ซายส์-ถ่ายรูปกับหอไอเฟล-ช้อปปิ้งจุใจ-บรัสเซลส์เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพิส-อัมสเตอร์ดัม-คอยเคนฮอฟ
โคโลญจน์ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งโคโลญจน์
ห้ามพลาด!! UNSEEN คอคเฮม ชมเมืองและช้อปปิ้งที่นครแฟร้งค์เฟิร์ต
ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ
ช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet

ช่วงวันหยุดสงกรานต์!! 08-15 เม.ย. และ 11-18 เม.ย.2561

กำหนดการ
8-15 เม.ย.61 68,900
11-18 เม.ย.61 70,900


8 วัน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 68,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-ปารีส (ฝรั่งเศส) -พระราชวังแวร์ซายส์-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง 

วันที่สาม ปารีส-บรัสเซลส์ (เบลยี่ยม)

วันที่สี่ บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)-ร็อตเตอร์ดัม-เฮก-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

วันที่ห้า อัมสเตอร์ดัม-สวนคอยเคนฮอฟ-โรมอนด์ ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์
เอ๊าท์เล็ท (เนเธอร์แลนด์)-ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน) 

วันที่หก ดุสเซลดอร์ฟ- โคโลญจน์-มอนเชาว์-คอคเฮม-แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

วันที่เจ็ด แฟร้งค์เฟิร์ต-สนามบิน

วันที่แปด กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 44,999 ฿
เริ่มต้น 51,900 ฿