Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

แกรนด์ เยอรมัน


มิวนิค นอยชวานสไตน์ นูเรมเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เวือร์ซบวร์ค - แฟรงก์เฟริต
โคโลญ - ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดุสเซลดอร์ฟ

พ.ย.60 - เม.ย. 61

กำหนดการ
พฤศจิกายน 2560 9 - 15 พ.ย. 60 39,900

ธันวาคม 2560 7 - 13 ธ.ค. 60 39,900
28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 49,900

กุมภาพันธ์ 2561 6 - 12 / 25 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561 39,900

มีนาคม 2561 13 - 19 / 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561 39,900


7 วัน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿

วันหนึ่ง กรุงเทพฯ

วันสอง ดูไบ - มิวนิค - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค          
           
วันสาม      จัตุรัสมาเรียน - นูเรมเบิร์ก    
    
วันสี่         โรเธนเบิร์ก - วูร์ซเบริ์ก - แฟรงก์เฟริต

วันห้า ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - แฟรงก์เฟริต - จตุรัสโรเมอร์
วันหก         โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - DESIGNER OUTLET ROERMOND                 
วันเจ็ด       ดูไบ - กรุงเทพ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 44,999 ฿
เริ่มต้น 51,900 ฿
เริ่มต้น 77,900 ฿