Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HOT PROMOTION JEJU SPRING


ฮัลโหลคิตตี้เชจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน วัดซันบังซา ภูเขาซองอัค
ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง -
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค -
ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

มี.ค.-พ.ค.61

กำหนดการ
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศเกาหลีใต้
วันที่สองของการเดินทาง ฮัลโหลคิตตี้เชจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน วัดซันบังซา ภูเขาซองอัค
วันที่สามของการเดินทาง ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอฟจิโกจิ - ชายหาดวอลจองรี
วันที่สี่ของการเดินทาง ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ4D
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿