Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KOREA PLUS + SPECIAL SPRING


หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ - โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยกรุงโซล
ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง - ชมซากุระบาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

มี.ค.-พ.ค.61

กำหนดการ
หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ - โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยกรุงโซล
ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง - ชมซากุระบาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
วันที่สองของการเดินทาง หมู่บ้านฝรั่งเศส (Petite France) - เกาะนามิ ? โซลโล 7017
วันที่สามของการเดินทาง ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
วันที่สามของการเดินทาง ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์


4D2N
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 11,600 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿