Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ซินจ่าย...เกาะฟู้โกว๊กไข่มุกแห่งเวียดนามใต้


ธ.ค. 60 - มี.ค. 61

กำหนดการ
08 ธ.ค. 60 10 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60 24 ธ.ค. 60
12 ม.ค. 61 14 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61
09 ก.พ. 61 11 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61
09 มี.ค. 61 11 มี.ค. 61


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : 11,900 ฿

วันแรก   กรุงเทพฯ-เกาะฟูโกว้ก - วัดดิงชาว- น้ำตกเสือยแจง -ตลาดฟูโกว้กไนท์มาเก็ต

วันที่สอง ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ- ชมเครื่องประดับไข่มุก-เรือนจำฟูโกว้ก-ไร่พริกไท-ซิมไวน์-หาดเยืองดอง

วันที่สาม เมืองเยืองดอง-หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง 


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿