Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TURKEY SPRING SEASON


- พิเศษสุดๆ บิน 5 ดาว พัก 5 ดาว
- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
- ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
- ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
- ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

พ.ย.60 - พ.ค. 61

กำหนดการ
เดือน พฤศจิกายน
18 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60 29,999

เดือน มีนาคม
17 มี.ค. 61 - 24 มี.ค. 61 30,999

เดือน เมษายน
12 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61* วันสงกรานต์ 39,999

เดือน พฤษภาคม
05 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61 30,999
12 พ.ค. 61 - 19 พ.ค. 61 30,999


8 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 30,999 ฿

Day1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - อิสตันบลู

Day2 อิสตันบูล

Day3 อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - เปอกามัม

Day4 คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่

Day5 ปามุคคาเล่ - คอนย่า

Day6 คอนย่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - คัปปาโดเกีย

Day7 คัปปาโดเกีย - อังการ่า - โดฮา

Day8 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 35,888 ฿
เริ่มต้น 35,999 ฿
32,999 ฿