Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TURKEY SNOW VIEW


- พัก ระดับ 5 ดาว
- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
- ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

พ.ย.60 - มี.ค. 61

กำหนดการ
เดือน พฤศจิกายน
11 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60 30,999

เดือน ธันวาคม
02 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60 30,999
30 ธ.ค. 60 - 07 ม.ค. 61* วันปีใหม่ 38,888

เดือน กุมภาพันธ์
10 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61 30,999
24 ก.พ. 61 - 04 มี.ค. 61 30,999

เดือน มีนาคม
03 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61 30,999
10 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61 30,999


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 30,999 ฿

Day1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - อิสตันบลู

Day2 อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ 

Day3 ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส 

Day4 ปามุคคาเล่

Day5 ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย

Day6 คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า

Day7 อังการ่า - อิสตันบูล

Day8 อิสตันบูล - โดฮา

Day9 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 30,999 ฿
เริ่มต้น 27,999 ฿
42,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿