Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TURKEY SNOW SEASON


- พิเศษสุดๆ พัก 5 ดาว
- พิเศษสุดๆ นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
- ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
- ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
- ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
- ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
- ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
- ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
- ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
- ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

พ.ย.60 - มี.ค. 61 โดย สายการบิน MAHAN AIR

กำหนดการ
เดือน พฤศจิกายน
16 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60 27,999
23 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60 27,999

เดือน ธันวาคม
05 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60* วันรัฐธรรมนูญ 28,999
21 ธ.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60* วันคริสต์มาส 29,999
29 ธ.ค. 60 - 06 ม.ค. 61* วันปีใหม่ 32,999

เดือน มกราคม
09 ม.ค. 61 - 17 ม.ค. 61 28,999
12 ม.ค. 61 - 20 ม.ค. 61 28,999

เดือน กุมภาพันธ์
08 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61 28,999
15 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61 28,999
22 ก.พ. 61 - 02 มี.ค. 61 28,999
23 ก.พ. 61 - 03 มี.ค. 61 28,999


9 วัน 6 คืน
ราคา : เริ่มต้น 27,999 ฿

Day1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน 

Day2 เตหะราน - อิสตันบูล

Day3 อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ 

Day4 ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีชเมียร์

Day5 อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่

Day6 ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย

Day7 คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า

Day8 อังการ่า - เตหะราน

Day9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 30,999 ฿
เริ่มต้น 30,999 ฿
42,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿