Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

RUSSIA AURORA HUNT พิชิตแสงเหนือ


- ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ และเมืองคิรอฟสค์
- ชม หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ
- สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
- ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
- ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

พ.ย.60 - ม.ค. 61 โดย สายการบิน MAHAN AIR

กำหนดการ
เดือน พฤศจิกายน
06 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60 49,888
08 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60 49,888
13 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60 52,888
15 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60 52,888
20 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 52,888
22 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60 52,888
27 พ.ย. 60 - 04 ธ.ค. 60 52,888
29 พ.ย. 60 - 06 ธ.ค. 60 52,888

เดือน ธันวาคม
04 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60* วันรัฐธรรมนูญ 59,888
06 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60* วันรัฐธรรมนูญ 59,888
11 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60 55,888
13 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60 55,888
18 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60* วันคริสต์มาส 55,888
20 ธ.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60* วันคริสต์มาส 58,888
25 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61* วันปีใหม่ 58,888
27 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61* วันปีใหม่ 65,888

เดือน มกราคม
08 ม.ค. 61 - 15 ม.ค. 61 55,888
10 ม.ค. 61 - 17 ม.ค. 61 55,888
15 ม.ค. 61 - 22 ม.ค. 61 55,888
17 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61 55,888
22 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61 55,888
24 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61 55,888


8 วัน 5 คืน
ราคา : เริ่มต้น 49,888 ฿

Day1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)

Day2 เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม

Day3 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต

Day4 มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ

Day5 พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ

Day6 พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - อนุสาวรีย์อโลชา - มอสโคว์ - เรือตัดน้ำแข็ง - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต

Day7 มอสโคว์ - เตหะราน

Day8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
65,900 ฿