Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง


ส.ค.60 - ม.ค. 61

กำหนดการ
10 พ.ย.60-12 พ.ย.60 12,900
17 พ.ย.60-19 พ.ย.60 12,900
3 ธ.ค.60-5 ธ.ค.60 14,900
8 ธ.ค.60- 10 ธ.ค.60 15,900
30 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 16,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด   
                          
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
 
            
วันที่สาม วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ 


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿