Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา


เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม
? ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
? ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
? เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
? อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
? กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
? ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
? ช้อปปิ้ง 3ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มารเก็ต ซีเหมินติง
? พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน
เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood
พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

ก.พ.-มี.ค.61

กำหนดการ
31 ม.ค.? 04 ก.พ. 61/01 - 05 ก.พ. 61/04 ? 08 ก.พ. 61
05 ? 09 ก.พ. 61/07 ? 11 ก.พ. 61/08 ? 12 ก.พ. 61
19 ? 23 ก.พ. 61/21 ? 25 ก.พ. 61/22 ? 26 ก.พ. 61
25 ก.พ. ? 01 มี.ค. 61/26 ก.พ. ? 02 มี.ค. 61/28 ก.พ. ? 04 มี.ค. 61
01 ? 05 มี.ค. 61/04 ? 08 มี.ค. 61/05 - 09 มี.ค. 61
07 - 11 มี.ค. 61/08 ? 12 มี.ค. 61/11 - 15 มี.ค. 61
12 - 16 มี.ค. 61/14 - 18 มี.ค. 61/15 - 19 มี.ค. 61
18 - 22 มี.ค. 61/19 - 23 มี.ค. 61


5D3N
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 13,988 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿