Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา


เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม
? ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
? ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
? เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
? อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
? กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
? ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
? ช้อปปิ้ง 3ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มารเก็ต ซีเหมินติง
? พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน
เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood
พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

ก.พ.-มี.ค.61

กำหนดการ
18 -22 พ.ย. /25 -29 พ.ย.
9 - 13 ธ.ค. /23 -27 ธ.ค.
27 - 31 ม.ค. /10-14 ก.พ.
3-7 มี.ค. /10 -14 มี.ค.
14 -18 มี.ค. /20 -24 มี.ค.


5D3N
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 12,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,777 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿