Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน[มอสโคว์-มูร์มันสค์]


มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - นั่งรถกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
ล่าหาแสงเหนือ - เมืองหิมะ - ขี่รถ Snow Mobile - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตามล่าหาแสงเหนือ
พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสควา
จัตุรัสแดง - พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - ชมละครสัตว์
เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์

ธ.ค.-มี.ค. 2561

กำหนดการ
05-11 ธ.ค. // 22-28 ม.ค. // 18-24 ก.พ. // 18-24 มี.ค. 2561


7 วัน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : 74,900 ฿

วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มอสโคว์ 

วันที่2     มอสโคว์ - สนามบิน - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - นั่งรถกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - ล่าหาแสงเหนือ


วันที่3     เมืองหิมะ - ขี่รถ Snow Mobile ? ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้-นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - ตามล่าหาแสงเหนือ 


วันที่4     พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - สนามบิน -มอสโคว์ -ล่องเรือแม่น้ำมอสควา 

วันที่5 จัตุรัสแดง - พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - ชมละครสัตว์

วันที่ 6  เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์  -กรุงเทพฯ

วันที่7 กรุงเทพฯ       โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
65,900 ฿