Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HOKKAIDO ซุปตาร์ ฮีโร่


ชมเทศกาลหิมะ ณ เมืองโซอุนเคียว
เล่นสกีสุดมันส์ ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ
เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิ

ก.พ. -มี.ค.61

กำหนดการ
17-21 กุมภาพันธ์ 2561 35,888
19-23 กุมภาพันธ์ 2561 35,888
24-28 กุมภาพันธ์ 2561 39,888
25 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2561 35,888
03-07 มีนาคม 2561 33,888
15-19 มีนาคม 2561 35,888
16-20 มีนาคม 2561 34,888
22-26 มีนาคม 2561 35,888


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 33,888 ฿

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ - ชมสุนัขลากเลื่อน - Furano Ningle Terrace  - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์

วันที่สาม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ

วันที่สี่ คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ -กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿