Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HOKKAIDO HAKODATE


เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด
นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
สัมผัสความน่ารักของ หมีสีน้ำตาล ชมบ่อนรกจิโกกุดานิ
เล่นสกีสุดมันส์ ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ
เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ

ก.พ. -มี.ค.61

กำหนดการ
18-23 กุมภาพันธ์ 2561 39,999
22-27 กุมภาพันธ์ 2561 37,888
01-06 มีนาคม 2561 39,999
02-07 มีนาคม 2561 39,999
07-12 มีนาคม 2561 39,999
08-13 มีนาคม 2561 39,999
14-19 มีนาคม 2561 39,999
15-20 มีนาคม 2561 39,999
21-26 มีนาคม 2561 38,888


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 37,888 ฿

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 


วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ  - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะวันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี - โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรก - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ซัปโปโร - ถนนทานุกิโคจิวันที่สี่ เมืองฟุราโน่ - เล่นสี ณ ซิคิโนะโอกะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ 


วันที่ห้า คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้ซูซูกิโนะ  

วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿