Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Paradise in BALI เกาะสวรรค์บาหลี


ชายหาดจิมบารัน-หมู่บ้านคินตามานี
ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์-วิหารเทมภัคศิริงค์
วัดเม็งวี-สวนพระวิษณุ-เทือกเขาเบดูกัล
วัดอุสันดาบู-ทะเลสาบบราตัน-วิหารทานาล็อท
ช็อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์-ตลาดปราบเซียน

มี.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
วันที่สอง หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วิหารเทมภัคศิริงค์
วันที่สาม วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน - วิหารทานาล็อท
วันที่สี่ ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ อนุสาวรีย์มหาภารตะ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


4D3N
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 14,888 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 20,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 26,911 ฿