Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TRULY IN SINGAPORE


เที่ยวสิงคโปร์รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์
MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว
สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ
ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ช้อปปิ้งจุใจบนถนนออร์ชาร์ด สุดคุ้ม !! รวมบัตร UNIVERSAL STUDIO ไว้แล้ว

ส.ค. - ธ.ค. 60

กำหนดการ
04 - 06 สิงหาคม 2560 15,900
11 - 13 สิงหาคม 2560 18,900
18 - 20 สิงหาคม 2560 15,900
01 - 03 กันยายน 2560 15,888
22 - 24 กันยายน 2560 15,888
06 - 08 ตุลาคม 2560 16,888
13 - 15 ตุลาคม 2560 16,888
20 - 22 ตุลาคม 2560 16,888
21 - 23 ตุลาคม 2560 18,888
27 - 29 ตุลาคม 2560 16,888
10 - 12 พฤศจิกายน 2560 15,888
24 - 26 พฤศจิกายน 2560 15,888
02 - 04 ธันวาคม 2560 16,888
09 - 11 ธันวาคม 2560 16,888
10 - 12 ธันวาคม 2560 16,888
23 - 25 ธันวาคม 2560 17,888
29 - 31 ธันวาคม 2560 17,888
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2560 18,888


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Singapore Airlines
ราคา : เริ่มต้น 15,888 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - MERLION PARK - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light 

วันที่สอง เกาะ SENTOSA - UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว)
(บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)


วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,588 ฿
เริ่มต้น 13,888 ฿
เริ่มต้น 15,991 ฿