Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DOUBLE SAPA BY FD


สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 2 คืน เต็มอิ่ม!!
ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ชมน้ำตก SILVER WATER FALL คารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อชมยอดเขาฟานซิปัน พิเศษ !! เมนู..สุกี้หม้อไฟ

ก.ย.-ธ.ค.60

กำหนดการ
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
วันที่สอง หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน
วันที่สาม เมืองซาปา ด่านชายแดนเวียดนามจีน - เมืองฮานอย วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


3D2N
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 11,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿