Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Snow World


ปักกิ่ง: Snow World จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง ศูนย์ชา กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน โรงงานไข่มุกน้ำจืด ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) ร้านหยก ตลาดรัสเซีย
อาหาร: Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกี้ยากี้ ปูขน พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น
เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง , สุกี้มองโกล ,อาหารแต้จิ๋ว
ที่พัก: โรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3 คืน)

ม.ค.-มี.ค.61

กำหนดการ
4 3 7 ม.ค.61 14,888
11- 14 ม.ค.61 15,888
18 - 21 ม.ค.61 15,888
25 - 28 ม.ค.61 15,888
1 - 4 ก.พ.61 15,888
8 - 11 ก.พ.61 15,888
22 - 25 ก.พ.61 16,888
27 ก.พ. - 2 มี.ค.61 15,888
1 - 4 มี.ค.61 16,888
8 - 11 มี.ค.61 15,888


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 14,888 ฿

วันแรก: สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน 

วันที่สอง:  จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง 

วันที่สาม :  กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -Snow World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก                 

วันที่สี่  :   ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง      โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,991 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 17,777 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿