Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์


ส.ค.60 - มี.ค. 61

กำหนดการ
1 กรุงเทพฯ เดนปาซาร์(บาหลี)- สวนพระวิษณุ-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
2 เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR - เทมภัคสิริงค์-TEGALALANG TERRACE (นาขั้นบันใด)-UBUD
3 วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ) -วัดเม็งวี
4 FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


4D3N
ราคา : เริ่มต้น 8,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 7,500 ฿