Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย แกรนด์ทัวร์


จุดเด่นของรายการ : พักโรงแรมในเมือง ประหยัดเวลาเดินทาง เนื่องจากมอสโคว์
และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การจราจรรถติดมาก

มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว อินเตอร์เชน ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัส
และชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ
เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 %

ต.ค. - ธ.ค. 60

กำหนดการ
ตุลาคม : 19 - 26 83,500.-
พฤศจิกายน : 16 - 23 83,500.-
ธันวาคม : 28 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61 ราคาโปรดสอบถาม


8 วัน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 83,500 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์

วันที่สอง  กรุงมอสโคว์ 

วันที่สาม   กรุงมอสโคว์

วันที่สี่   กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ห้า   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่หก   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่เจ็ด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - กรุงมอสโคว์ - กรุงเทพฯ


วันที่แปด   กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 37,900 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
65,900 ฿