Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

JEJU Winter


อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - ฮัลโหล คิตตี้ เชจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา ? ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ (Female Divers) ? ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

ธ.ค.60 - ก.พ.61


4D2N
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 25,599 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿