Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า


เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
เยือน THE PARISIAN MACAO


พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

ก.ค. 60 - มี.ค. 61

กำหนดการ
01 - 04 กันยายน 2560 ขาไป CX654 (15.15 -18.50)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 13,999
08 - 11 กันยายน 2560 ขาไป CX654 (15.15 - 18.50)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 13,999
15 - 18 กันยายน 2560 ขาไป CX654 (15.15 - 18.50)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 10,999
30 ก.ย. - 03 ต.ค. 2560 ขาไป CX654 (15.15 - 18.50)ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15) 10,999
13 - 16 ตุลาคม 2560 ขาไป CX654 (15.15 - 18.50)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 12,999
27 - 30 ตุลาคม 2560 ขาไป CX654 (15.15 - 18.50)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 12,999
28 - 31 ตุลาคม 2560 ขาไป CX654 (15.15 - 18.50)ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15) 12,999
02 - 05 พฤศจิกายน 2560 ขาไป CX616 (06.30 - 10.30)ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15) 12,999
03 - 06 พฤศจิกายน 2560
**BUS 1** ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 12,999
03 - 06 พฤศจิกายน 2560
** BUS 2** ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 12,999
04 - 07 พฤศจิกายน 2560 ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15) 12,999
09 - 12 พฤศจิกายน 2560 ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX709 (22.25 -00.15) 12,999
16 - 19 พฤศจิกายน 2560 ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX709 (22.25 --00.15) 12,999
24 - 27 พฤศจิกายน 2560 ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15) 12,999
01 - 04 ธันวาคม 2560 ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 14,999
08 -11 ธันวาคม 2560 ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 14,999
16 - 19 ธันวาคม 2560 ขาไป CX654 (15.15 - 18.50)ขากลับ CX617 (21.25 -23.15) 13,999
21 - 24 ธันวาคม 2560 ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 13,999
22 - 25 ธันวาคม 2560 ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 13,999
02 - 05 มกราคม 2561 ขาไป CX614 (13.05 -16.45)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 13,999
06 - 09 มกราคม 2561 ขาไป CX654 (15.15 -18.50)ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15) 12,999
13 - 16 มกราคม 2561 ขาไป CX654 (15.15 - 18.50)ขากลับ CX703 (19.55 - 21.45) 12,999
20 - 23 มกราคม 2561 ขาไป CX654 (15.15 - 18.50)ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15) 13,999
27 - 30 มกราคม 2561 ขาไป CX654 (15.15 - 18.50)ขากลับ CX703 (19.55 - 21.45) 13,999
03 - 06 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป CX654 (15.15 -18.50)ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15) 13,999
08 - 11 มีนาคม 2561 ขาไป CX614 (13.05 - 16.45)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 13,999
10 - 13 มีนาคม 2561 ขาไป CX654 (15.15 -18.50)ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15) 13,999
16 - 19 มีนาคม 2561 ขาไป CX654 (15.15 -18.50)ขากลับ CX709 (22.25 - 00.15) 13,999


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 10,999 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น

วันที่สอง เซิ่นเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

วันที่สาม     ถนนคู่รัก - เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO - จูไห่  

วันที่สี่           วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 9,911 ฿
เริ่มต้น 15,991 ฿