Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า


เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้


พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

ก.ย.60 - มี.ค. 61

กำหนดการ
07-10 กันยายน 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 13,999
14-17 กันยายน 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 13,999
21-24 กันยายน 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 13,999
28 ก.ย.-01 ต.ค. 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 13,999
05-08 ตุลาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
19-22 ตุลาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 17,999
26-29 ตุลาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
28-31 ตุลาคม 2560 ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
02 - 05 พฤศจิกายน 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
09 - 12 พฤศจิกายน 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
16 - 19 พฤศจิกายน 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
23 - 26 พฤศจิกายน 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX709 (22.15-00.05) 15,999
25 - 28 พฤศจิกายน 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
01 - 04 ธันวาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 17,999
09 - 12 ธันวาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 17,999
14 - 17 ธันวาคม 2560 ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX709 (22.15-00.05) 16,999
16 - 19 ธันวาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 16,999
21 - 24 ธันวาคม 2560 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX709 (22.15-00.05) 16,999
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 21,999
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561
**Bus 1** ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX709 (22.15-00.05) 21,999
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561
**Bus 2** ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX709 (22.15-00.05) 21,999
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2561
**Bus 3** ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX709 (22.15-00.05) 21,999
02 - 05 มกราคม 2561 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
06 - 09 มกราคม 2561 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
12 - 15 มกราคม 2561 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
13 - 16 มกราคม 2561
**Bus 1** ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
13 ? 16 มกราคม 2561
**Bus 2** ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
20 - 23 มกราคม 2561
**Bus 1** ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
20 - 23 มกราคม 2561
**Bus 2** ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX703 (20.00-21.55) 14,999
27 - 30 มกราคม 2561
**Bus 1** ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
27 - 30 มกราคม 2561
**Bus 2** ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX703 (20.00-21.55) 14,999
01 - 04 มีนาคม 2561 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX703 (20.00-21.55) 14,999
08 - 11 มีนาคม 2561
**Bus 1** ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
08 - 11 มีนาคม 2561
**Bus 2** ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX703 (20.00-21.55) 14,999
10 - 13 มีนาคม 2561
**Bus 1** ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
10 - 13 มีนาคม 2561
**Bus 2** ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
16 - 19 มีนาคม 2561 ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX709 (22.15-00.05) 15,999
15 - 18 มีนาคม 2561 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
17 - 20 มีนาคม 2561 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
22 - 25 มีนาคม 2561 ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX703 (20.00-21.55) 14,999
24 - 27 มีนาคม 2561
**Bus 1** ขาไป CX616 (06.30-10.30)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999
24 - 27 มีนาคม 2561
**Bus 2** ขาไป CX700 (08.15-12.15)ขากลับ CX617 (21.35-23.35) 15,999


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 13,999 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง -  เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CITYGATE OUTLET - เซิ่นเจิ้น

วันที่สอง เซิ่นเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

วันที่สาม     ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน ? จูไห่

วันที่สี่          นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 9,911 ฿
เริ่มต้น 15,991 ฿