Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า


เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้

พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

(29ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61) (21-25 ก.พ.61)

กำหนดการ
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 ขาไป HX774 (04.00-08.05)ขากลับ HX761 (23.50-02.25)19,999

21-25 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป HX762 (03.30-07.05)ขากลับ HX761 (23.50-02.25)14,999


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Hongkong Airline
ราคา : เริ่มต้น 14,999 ฿

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่สอง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - เซินเจิ้น


วันที่สาม เซิ่นเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

วันที่สี่     ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล- ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่

วันที่ห้า         นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 9,911 ฿
เริ่มต้น 15,991 ฿