Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

บรูไน อินโดนีเซีย


ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า
1. ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
2. ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
3. ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่
4. ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน
5. ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว


ก.ค. 60 - ก.พ. 61

กำหนดการ
วันที่ 08-12 ก.ย. 60 21,999
วันที่ 15-19 ก.ย. 60 21,999
วันที่ 22-26 ก.ย. 60 21,999
วันที่ 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 60 21,999
วันที่ 06-10 ต.ค. 60 21,999
วันที่ 13-17 ต.ค. 60 (วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ร.9) 21,999
วันที่ 20-24 ต.ค. 60 (วันปิยมหาราช) 22,999
วันที่ 27-31 ต.ค. 60 21,999
วันที่ 03-07 พ.ย. 60 21,999
วันที่ 10-14 พ.ย. 60 21,999
วันที่ 17-21 พ.ย. 60 21,999
วันที่ 24-28 พ.ย. 60 21,999
วันที่ 01-05 ธ.ค. 60 (วันชาติ) 22,999
วันที่ 08-12 ธ.ค. 60 (วันรัฐธรรมนูญ) 21,999
วันที่ 29 ธ.ค. 60 -02 ม.ค. 61*ปีใหม่ 27,999
วันที่ 05-09 ม.ค. 61 21,999
วันที่ 12-16 ม.ค. 61 21,999
วันที่ 19-23 ม.ค. 61 21,999
วันที่ 26-30 ม.ค. 61 21,999
วันที่ 02-06 ก.พ. 61 21,999


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Royal Brunei
ราคา : เริ่มต้น 21,999 ฿

Day1 กรุงเทพฯ - บรูไน - สุราบายา

Day2 สุราบายา - น้ำตก Madakaripura - หมู่บ้านเซโมโรลาวัง

Day3 เซโมโรลาวัง - ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ - วัด Luhur Poten - House of Sampoerna - อนุสรณ์เรือดำน้ำ - ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

Day4 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

Day5 บรูไน-กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿